ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ) ΤΑΞΗ: Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

πό το βιβλίο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ Γυμνασίου τα εξής κείμενα:

1. Μ. Μαλακάσης, Τάκη-Πλούμας, σ. 24 Συνέχεια ανάγνωσης

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Ραψ. α, στιχ. 1-255
στιχ. 326-360
Ραψ. ε, στιχ. 1-310
στιχ. 421-552
Ραψ. ζ, στιχ. 140-185
Ολόκληρη η Εισαγωγή

Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Α’, Β’ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Α’ ΤΑΞΗ

Studet’s Book: UNITS 2-3-4 pp 8-13, 28-32, 54 & 56

Workbook : UNITS 2-3-4 pp 10-15 , 30-31

Β’ ΤΑΞΗ

Student’s book: UNITS 1&16 pp 10-13, 16, 104-105

Workbook: UNITS 1&16 pp 6, 8-10, 12-15 , 88- 92

Γ ‘ ΤΑΞΗ

Student’s book: UNITS 1, 2, 6 pp 4,5, 10-12, 15,17,21,28,63

Workbook: UNITS 1,2,6 pp5-7, 9,10,14-19,21-24

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Από σελίδα 177.
Κεφάλαιο 1 : 1.1 , 1.2 ,1.3(εκτός ύλης τα παραδείγματα 1 και 2 στις σελίδες 180 ,181) , 1.4 , 1.5.
Κεφάλαιο 2 : 2.1 , 2.2 , 2.3 ,2.4 ,2.5 ,2.6 (έως και σελίδα 194 τις δραστηριότητες 1 και 2).
Στις παραπάνω παραγράφους του κεφ. 2 συμπεριλαμβάνονται όλες οι ασκήσεις που έχουν γίνει.
Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΡΑΠΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ